תלוי, יש להכיר בכמה מצבים אפשריים. ראשית יש לבחון את החבות החוקית בהתאם לענף בו אתה עובד ולהסכם העבודה שלך. אם חלה על מעסיקך מחויבות בגין הסכם עבודה, הסכם קיבוצי או צו הרחבה כלשהו, יש לפעול על פיו (אמור להיות טוב יותר לך, כעובד). במידה ואין למעסיק מחויבות כזאת יש לפעול על פי חוק פנסיית חובה ואז קיימות שתי אפשרויות.
אחת היא כאשר ברשותך תכנית פנסיונית קיימת ופעילה והשנייה כאשר אין ברשותך תכנית קיימת.
אם ברשותך תכנית פנסיונית קיימת ופעילה על המעסיק להתחיל להפקיד לתכנית הפנסיונית שתבחר בתוך 3 חודשים מיום תחילת העבודה ובכל מקרה לא יאוחר מסוף השנה. התשלום יהיה רטרואקטיבית מהיום הראשון לעבודתך. אם אין לך תכנית פנסיונית פעילה על מעסיקך להפקיד עבורך  לאחר חצי שנת עבודה והוא אינו מחויב לתשלום מתחילת עבודתך.
קיימות תנאים נוספים אשר יכולים להשפיע על החבות של המעסיק כמו גיל ואם יש ספק יש לבחון את הנושא נקודתית.

כן. לכל עובד הזכות לבחור את התכנית הפנסיונית שלו בין אם מדובר בקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל. אנו כמובן ממליצים לבחון את האפשרויות באופן מקצועי ואחראי לפני כל קבלת החלטה בנושא.