זהו מסמך המציין את תאריך סיום עבודתך בצירוף אישור וחתימת המעסיק על העברת הבעלות על התכנית הפנסיונית שלך, אליך.

כן, יש לוודא כי בידיך טופס עזיבת עבודה וטופס 161.