שב"ן: שירותי בריאות נוספים. אלו הן למעשה התכניות המשלימות בקופות החולים, ניתן ללמוד יותר ב"שאלות ותשובות".