גיל פרישה: הגיל בו אדם זכאי להפסיק עבודתו ולקבל קצבת זקנה מביטוח לאומי ומהתכניות הפנסיוניות שברשותו. גיל הפרישה כיום הוא 67 לגברים ו-64 לנשים (למעט מקרים מסוימים). ממרבית תכניות הפנסיה האישיות ניתן לקבל קצבה עוד לפני גיל פרישה אך מעל גיל 60.