תקופת ביטוח: התקופה שבה תקפה הפוליסה ומספקת כיסוי ביטוחי. זוהי התקופה שהמבוטח שילם – או הסכים לשלם – פרמיה בעבורה. תקופת הביטוח נקובה בפוליסה. ייתכנו מקרים שבהם יש תקופות ביטוח שונות לכיסויים ביטוחיים שונים באותה פוליסה.