תנאים כלליים: פירוט תנאי הפוליסה השונים בהתאם לכיסויים השונים הכלולים בהם. משתנה מסוג ביטוח אחד לאחר. מפרטים בין היתר  את החריגים בתכנית הביטוח, את התנאים לקבלת הכספים, הגדרות ועוד.