תוספת חיתומית: עלות המתווספת לפרמיה הבסיסית עקב מצב בריאותי לקוי או בגין מקצוע או תחביב מסוכן ועוד.