תאונה: אירוע בלתי צפוי, חד-פעמי, חיצוני ובלתי צפוי מראש, ולכן בלתי ניתן למניעה, דוגמת תאונת דרכים, פגיעה בעבודה, ברקים,התלקחות אש וכדומה.