שיפוי: בשונה מפיצוי בו המבוטח מקבל את הסכום החד פעמי, שיפוי הוא תשלום ישיר עבור ההוצאות הרפואיות השונות. השיפוי יתבצע בתיאום עם חברת הביטוח ולאור קבלות שיוצגו וישולם ישירות לגורמים הרפואיים או למבוטח