שחרור מתשלום פרמיה: סעיף המשחרר את המבוטח מתשלום פרמיות במקרה של אובדן כושר עבודה