רצף זכויות: מקלט מס שמחייב השארת כל כספי הפיצויים בקופות השונות לאחר סיום עבודה, לפני פרישה. רצף זכויות עשוי לסייע בפריסת מס בעתיד מאחר והוא "מחבר" בין תקופות עבודה שונות אצל מעסיקים שונים. כמובן שמחייב תכנון וייעוץ מקצועי.