ריסק זמני: נקרא גם אורכת ביטוח. הסדר זה מאפשר לשמר כיסויים ביטוחיים ורצף ביטוחי לתקופה מוגבלת ובעלות נמוכה יחסית. במצב של ריסק זמני לא מופקדים כספים לטובת חיסכון לגיל פרישה אלא לשמירת הכיסויים הביטוחיים בלבד. הסדר זה מסייע לעובד להמשיך את התכנית הקיימת באופן עצמאי עד שיתחיל לעבוד במקום העבודה החדש. חשיבות רבה מאד לשמר תכניות ביטוח בריסק זמני על מנת לא לפגוע בכיסוי הביטוחי החשוב ובתנאי התכנית ותקופת האכשרה. הפסקת תכנית במעבר בין מעסיקים עלולה להוות פגיעה בלתי הפיכה !!