קופת גמל משלמת לקצבה: קופה למטרת קצבה המאפשרת משיכת כספים שנחסכו בה באופן ישיר.