קופת גמל לא משלמת לקצבה: קופה למטרת קצבה שאינה מאפשרת משיכת כספים שנחסכו בה באופן ישיר (מלבד כספי פיצויים). כדי למשוך את הכספים יש להעבירם לקופה משלמת לקצבה.