פרנצ'יזה: הרחבה אפשרית בביטוח אובדן כושר עבודה. הפרנצ'יזה היא תשלום רטרואקטיבי בגין תקופת ההמתנה הקיימת בכיסוי אובדן כושר העבודה ופנסיית הנכות.