פנסיה: תשלומים תקופתיים שוטפים הניתנים לעמית בקרן פנסיה  לאחר פרישתו המוחלטת מעבודה או לאחר פרישה חלקית מעבודה. פנסיה משולמת בד"כ בעת הגעה לגיל פרישה אך יכולה לנבוע גם ממקרה נכות (פנסיית נכות) או פטירה (פנסיית שאירים).