פנסיה תקציבית: תכנית פנסיונית שצורפו אליה עד שנת 2002 עובדים במסגרות הציבוריות, רשויות מקומיות, גופים ממשלתיים, משרד הביטחון ועוד. בעוד הפנסיה הצוברת מושפעת מצבירת הכספים, הפנסיה התקציבית אינה כרוכה בהפקדות אלא זכויות העמית מובטחות ומשולמות מתקציב המעסיק, המדינה.