פנסיה מקיפה: התכנית הבסיסית במסגרת קרן פנסיה, מלבד החיסכון מספקת הגנות למקרי נכות ופטירה במתכונת של פנסיית נכות ושאירים.