ערך פדיון: סכום הכסף שצבר המבוטח ושהוא  זכאי לקבלו.  הסכום המוצג אינו כולל תשלומי מס ככל שיהיו (מס במקור, מיסוי על פיצויים, מס רווחי הון ועוד…)