ערך מסולק: סכום הכסף הצבור בפוליסה שאינה מקבלת כספים "חדשים". כלומר, הצבירה הקיימת מושקעת בשוק ההון על אף שהתכנית אינה פעילה ברמה השוטפת ותינתן למבוטח לפי דרישה.