סל הבריאות: שירותי הבריאות להם זכאי כל תושב ישראלי על פי חוק הבריאות הממלכתי תשנ"ד 1994.