נספח הון: נספח שהתווסף לפוליסות הקצבה בשנות ה-90. הנספח מאפשר לייעד הפקדת כספים למטרת הון, בין אם בחלקם או במלואם.