ניכוי מס: הקטנת ההכנסה החייבת במס. כלומר, הפקדות הכספים לקופת הגמל תקטין את גובה השכר ברוטו ולכן תשלום המס יהיה נמוך יותר. קיימת תקרה להפקדה לצורך ניכוי.