מקדם המרה לקצבה: ערך מספרי המסייע בחישוב הקצבה החודשית שתתקבל בגיל הפרישה. כלומר, בעזרת המקדם נערך חישוב הממיר את סכום הכספים שנחסך לאורך השנים בתכנית הפנסיונית לגובה פנסיה החודשית שתשולם לאדם בפועל. מקדם ההמרה עבר מספר גלגולים לאורך העשורים האחרונים ובראשית 2013 הופסק שיווקו עקב עליה צפויה בתוחלת החיים והחשש מעמידה בהתחייבויות לציבור החוסכים.