מפקח על הביטוח: ממונה על ידי שר האוצר ותפקידו לפקח על עסקי הביטוח. בסמכותו להוציא הוראות המחייבות את העוסקים בביטוח, חברות הביטוח והסוכנים.