מס רווחי הון: מס המוטל בעת משיכת הכספים, מחושב בדרך כלל לפי 25% מהרווח הריאלי. לא קיים בתכניות חסכון לטווח ארוך כמו קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל אלא בתכניות לטווח קצר יותר.