מסלול השקעה: האפיק בו מושקעים כספי החוסך. קיים מגוון רחב של מסלולי השקעה המשתנים במדיניות ההשקעה שלהם. על כל מבוטח חלה הזכות/החובה לבחור את מסלול ההשקעות המועדף עליו.