מוטב: המוטב הוא שמקבל את תגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח. במקרים מסוימים המבוטח הוא גם המוטב (מקרי חיים) ובמקרים אחרים (מקרי פטירה בד"כ) המוטב בפוליסה שונה מהמבוטח.