מוטב בלתי חוזר: מוטב שנקבע בפוליסה בקביעה בלתי חוזרת. כלומר, בניגוד למוטב רגיל אשר ניתן לשינוי על ידי בעל הפוליסה, במקרה זה לא ניתן לשנות את קביעה זו ללא אישור המוטב הבלתי החוזר בכתב.