מדד שארפ: מדד המתייחס לביצועי התשואות (ריווחי השקעות)  של הקופות השונות. הוא נקבע ונבדק על סמך השוואת התשואות שהשיגה הקופה אל מול יחידת הסיכון ומופיע באתרי השוואות בתחום הגמל/השתלמות, פנסיה וביטוחי מנהלים.