כפל ביטוח: קיימים סוגי ביטוח שונים אשר רכישה שלהם מעבר לסכום מסויים עלולה להיות מיותרת ושעקב כך עלול מבוטח לא לקבל פיצוי בהתאם לכיסויים שרכש. לדוגמא, לא ניתן לקבל פיצוי אי כושר עבודה גבוה מ-75% מהשכר גם אם נרכש כזה. לא ניתן לקבל החזרים על הוצאות רפואיות מכמה גורמים ועוד.