טופס 17: טופס התחייבות של קופת החולים בה חבר המבוטח לתשלום למוסדות רפואיים בגין ההוצאות הרפואיות שלו.