חיתום רפואי: חברת הביטוח ו/או קרן פנסיה בודקים את בריאותו של מבוטח ואת אורח חייו ומחליטים האם לקבל אותו לתוכנית הביטוח ובאילו תנאים.