ויתור סודיות רפואית: סעיף או מסמך עליו נדרש המבוטח לחתום בעת ההצטרפות לביטוח. מסמך זה מאשר לחברת הביטוח לעיין בתיקו הרפואי, בד"כ במקרה של תביעה.