הטבות מס: הטבות המעוגנות בתקנות מס הכנסה. מטרתן היא לעודד חיסכון הפנסיוני ודאגה לכיסויים ביטוחיים חשובים כביטוח חיים ואובדן כושר עבודה.