החרגה רפואית: הגבלה בכיסויים הביטוחיים מצד חברת הביטוח. ההחרגה מתייחסת לבעייה הרפואית שבגינה לא יהיה למבוטח כיסוי ביטוחי. החרגה רפואית מחייבת את אישור המבוטח.