דיפלציה: מצב המוגדר כירידת מחירים כללית ומתמשכת במדינה או בשוק מסוים.