דיבידנד: נכס הניתן לבעל מניה בחברה מתוקף זכותו כבעל מניות. את הדיבידנד ניתן לקבל במזומן ובדרכים אחרות.