גמלא: תשלום חודשי המשולם למבוטח עם יציאתו לפרישה ולכל חייו. תנאי הגמלא נקבעים מראש טרם תחילת קבלתה.