גורם פוליסה: תשלום חודשי שנגבה בפוליסות ותיקות על ידי חברות הביטוח לצורך כיסוי הוצאות שלהן. לא קיים כיום.