בעל שליטה:  בעל שליטה בחברה הינו שכיר אשר יש לו מניות בחברה וזכויות שליטה בה, כמוגדר בפקודת מס הכנסה ובתקנות המס. בהיבט הביטוח הפנסיוני, לבעל שליטה יש מגבלות מסוימות בהפקדות לביטוח פנסיוני:

  • גובה ההפקדה השוטפת המוכרת כהוצאה למעסיק בגין פיצויי פיטורין מוגבלת.
  • גובה התשלום המוכר של המעסיק לקרן השתלמות נמוך מאשר שכיר רגיל.

תכנון תכנית פנסיונית לבעל שליטה הינה, בדרך כלל, מורכבת ודורשת התייחסות מיוחדת.