ביטוח תאונות אישיות:  ביטוח המספק כיסוי לנזקי גוף הנגרמים כתוצאה מתאונה.
הביטוח מספק פיצוי חד פעמי למבוטח או מוטביו במקרה של מוות או נכות מתאונה.
ניתן להרחיב את התכנית לפיצוי שבועי המספק כיסוי לאובדן כושר עבודה זמני. ניתן להרחיב בנושא בעמוד המיועד.