ביטוח שותפים: ביטוח למקרה מוות או נכות של אחד השותפים. המטרה היא לספק למשפחת השותף פיצוי כספי המשקף את חלקו היחסי בחברה. בד"כ ביטוח שותפים הינו חלק מהסכם שותפים אשר דן בנושאים שונים הקשורים בשותפות לרבות מקרה פטירה, נכות ואי כושר עבודה.