ביטוח קולקטיבי: ביטוח לקבוצת אנשים  מאוגדת. הביטוח הקולקטיבי מתאפיין, בין היתר,  בעלות נמוכה יחסית ובאפשרות הצטרפות לביטוח ללא הצהרת בריאות, בתחילת הביטוח ובמהלך חודשי העבודה הראשונים. הביטוח הינו לתקופה מוגבלת ושני הצדדים יכולים לא להמשיכו בתום התקופה. למבוטח שמסיבה כלשהי יוצא מהביטוח הקולקטיבי יש אפשרות מוגבלת בזמן להצטרף לביטוח פרטי מאותו הסוג ללא ביצוע חיתום רפואי.