ביטוח סיעודי: ביטוח הנועד לפצות מבוטח במקרה סיעוד. הפיצוי הינו חודשי ומותנה בעמידה בהגדרות כפי שמופיעות בתנאי הפוליסה. ניתן להרחיב בנושא בעמוד המיועד.