ביטוח משכנתא: ביטוח למקרה מוות ו/או ביטוח מבנה אשר נרכש בגין לקיחת המשכנתא מהבנק ומטרתו היא להבטיח את החזר ההלוואה במקרה של מות הלווים או אבדן הנכס. סכום הביטוח הוא סכום ההלוואה והוא אמור להתעדכן בהתאם ליתרת ההלוואה שנלקחה. המוטב בביטוח זה הוא הבנק (הוא גם זה שדורש את קיומו של ביטוח זה) אשר יקבל את הכספים בקרות המקרה.