ביטוח מנהלים: תכנית פנסיונית לשכירים המאפשרת שילוב בין חיסכון לפרישה וכיסויים ביטוחיים כגון אובדן כושר עבודה וביטוח חיים. ניתן להרחיב בעמוד המיועד לביטוח המנהלים.