ביטוח מחלות קשות: ביטוח משקנה פיצוי כספי חד פעמי שישולם למבוטח בעת גילוי מחלה קשה. קיימת רשימת מחלות מוגדרת לכל ביטוח מחלות קשות וקיימים הבדלים. המקרים השכיחים ביותר הינם מחלת סרטן, מחלת לב, שבץ מוחי ואחרים.