ביטוח מוות מתאונה: ביטוח זה נקרא גם "כפל תאונה". בשונה מביטוח חיים סטנדרטי, כיסוי זה מקנה פיצוי חד פעמי במקרה פטירה מאירוע תאונתי בלבד.