ביטוח חיים ריסק: ביטוח למקרה מוות בלבד, ללא רכיב חיסכון. בעת פטירתו של המבוטח תשלם חברת הביטוח את הסכום הנרכש באופן חד פעמי. ניתן לרכוש את הביטוח כנספח לפוליסה או כביטוח עצמאי.